Jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Kiedy chcemy sprzedać czy kupić nieruchomość musimy zadać sobie jedno pytanie – czy chcemy to zrobić sami, czy zlecimy czynność pośrednikowi. Obie opcje niewątpliwie mają swoje plusy i minusy. Robiąc to samemu poświęcimy na to wiele czasu, a i nie zawsze nasze poszukiwania nabywcy zakończą się sukcesem. Zlecając to pośrednikowi w obrocie nieruchomościami możemy być pewni, że nasza nieruchomość zostanie sprzedana, bądź też znajdziemy upragnioną nieruchomość. Pomimo, że sami nie stracimy na poszukiwaniach czasu, na pewno musimy liczyć się z kosztami współpracy z pośrednikiem (prowizja). Ale kim jest taki pośrednik i jakie ma uprawnienia?

pośrednik nieruchomości

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna, uprawniona do wykonywania czynności polegających na kojarzeniu stron transakcji (strona sprzedająca – strona sprzedająca) w procesie sprzedaży, zakupu, zamiany, najmu, czy wynajmu nieruchomości. Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 roku, jest to osoba posiadająca licencję na wykonywanie zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami. Sam tytuł zawodu jest chroniony prawnie, a osoba posiadająca go zostaje wpisana do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami.

Obowiązkiem pośrednika jest wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny i zmierzający do zawarcia przez obie strony umowy. Umowa ta dotyczy m.in. nabycia, zbycia, najmu, dzierżawy nieruchomości, praw własnościowych do lokalu mieszkalnego czy praw do lokalu użytkowego.

Uprawniony jest do wglądu, odpisów, zaświadczeń czy wypisów z takich dokumentów jak księgi wieczyste, katastry nieruchomości czy ewidencje ludności.

Pośrednik ma również obowiązek pomóc w kompletowaniu dokumentów, załatwianiu spraw formalnych w urzędach czy instytucjach, w negocjacjach, w sporządzeniu kosztorysu transakcji, w sporządzeniu umowy i w wyjaśnianiu jej poszczególnych zapisów.

Wybierając pośrednika mamy również dwie opcje umowy, którą możemy z nim podpisać. Jedną jest umowa otwarta, drugą – na wyłączność. Pierwszą podpisać możemy z kilkoma pośrednikami, drugą – z jednym. Ma to oczywiście swoje wady i zalety.

Aby zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomości należy posiadać wykształcenie wyższe, a także ukończone studia podyplomowe w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, posiadać wykształcenie wyższe w gospodarce nieruchomościami i mieć odbytą praktykę. Kandydat nie może być również karany, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Pomimo, że 1 stycznia 2008 roku egzamin państwowy został zniesiony, osoba bez wykształcenia wyższego nadal musi do niego podejść. Po zdanym egzaminie Minister Infrastruktury nadaję licencję zawodową, a także wpisuje do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Zarobki pośrednika wahają się w okolicach 6 tys. zł.

CMS: Funi by ghosti Copyright (c) 2021