Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

W obecnych czasach ceny gruntów nieustannie rosną. Można wręcz powiedzieć, że im większe miasto – tym i ceny większe. Przed zakupieniem stosownej ziemi na budowę domu musimy wiedzieć jakim budżetem dysponujemy i ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na samą ziemię. Kupując działkę rolną zapłacimy prawie dwukrotnie mniej niż za działkę budowlaną, jednak czekać nas będzie proces „odrolnienia”. Jest on nie tylko kosztowny, co czasochłonny, i wymaga od nas uzyskania kilku pozwoleń oraz kilku wizyt w urzędach. Ale od początku.

działka rolna

Odrolnienie działki polega na zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z rolnej na budowlaną, a także na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jak już wspomniano wyżej, dzięki temu za działkę zapłacimy mniej, a i będzie mogła ona być lokatą na przyszłość.

Pierwszym krokiem, który powinniśmy uczynić, jest sprawdzenie stanu, pod jakim nasza działka rolna widnieje w planie zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzić to możemy w gminie. Jeśli gmina nie posiada takiego planu i nie planuje go wykonać w najbliższej przyszłości, nie wiemy jakie jest przeznaczenie tej działki lub jakie będzie, ani czy możliwa będzie jej zabudowa. Odpowiednich informacji szukać będziemy w wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy.

Jeśli gmina posiada plan zagospodarowania, bądź też dokonywać będzie w nim jakiś zmian, wtedy możemy wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany. Złożenie i rozpatrzenie takiego wniosku jest bezpłatne.

We wniosku znaleźć się musi kilka rzeczy. Musimy określić cel, na jaki ma być przeznaczony grunt oraz dokładnie ustalić położenie gruntu wraz z zawarciem klas bonitacyjnych. Oprócz tego powinniśmy uzasadnić ekonomicznie przeznaczenie gruntu, gdzie zawarta będzie suma strat, które rolnictwo może ponieść z powodu przekształcenia działki.

Gminy z reguły nie posiadają żadnych terminów, w przeciągu których rozpatrują złożone wnioski, dlatego też należy nastawić się na długi czas oczekiwania na decyzję.

Kiedy już otrzymamy pozytywną decyzję o odrolnieniu, powinniśmy wyłączyć naszą działkę z produkcji rolnej. W przypadku posiadania ziemi dobrej jakości (klasa I, II, III, IIIa, IIIb i użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI), konieczne jest jej wyłączenie z produkcji rolnej. Jeśli posiadamy ziemię klasy IV, IVa i IVb (pochodzenia mineralnego), wtedy taka zgoda nie jest potrzebna.

Odpowiedni wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej składamy w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami w starostwie powiatowym. Do wniosku dołączamy dokumenty potwierdzające nasze prawo własności do terenu (akt notarialny), wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną czy kopię mapy działki.

Za samo wyłączenie działki z produkcji rolnej musimy uiścić opłatę, której wysokość zależy od powierzchni działki i celu jej wyłączenia.

CMS: Funi by ghosti Copyright (c) 2021