Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Budowa własnego domu wydaje się niewątpliwie kuszącą perspektywą. Często jednak w początkowej fazie pomysłu nie zastanawiamy się przez co będziemy musieli przejść, aby w ogóle rozpocząć budowę. Proces jest długi i zakłada nie tylko wybór odpowiedniego miejsca na wybudowanie domu, zakup działki budowlanej (jeśli takowej nie posiadamy), starania o kredyt, zakup materiałów czy wybór dewelopera. Aby budowa była legalna, i abyśmy nie zapłacili kary za samowolną budowę, należy wystąpić do odpowiedniego urzędu z wnioskiem i pozwolenie na budowę.

pozwolenie na budowe

Nasze starania musimy rozpocząć w wydziale architektury Urzędu Gminy. Tam powinniśmy uzyskać informację, czy działka, na której zamierzamy się budować, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, kiedy Urząd Gminy takowego planu nie posiada, zobowiązani jesteśmy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, co wydłuża nieco cały proces.

Nasz wniosek powinien zawierać mapę terenu działki, najlepiej w skali 1:500. Na niej powinien być wykreślony kontur planowanego domu lub/i garażu wraz z charakterystycznymi danymi (np. powierzchnia, zabudowy i użytkowa, ilość kondygnacji, kąt dachu). Zawrzeć powinniśmy także informację o sposobie odprowadzania ścieków, zapotrzebowanie na wodę i energię, podać dane sąsiadów (o ile takowi są). Granice działki powinny być jasno zakreślone. Ściana budynku nieposiadająca okien powinna znajdować się 3 metry od granicy działki, a ściana budynku z oknami – 4 metry. W przypadku, kiedy chcielibyśmy zmniejszyć te odległości, musimy uzyskać zgodę ewentualnych sąsiadów.

W tym momencie powinniśmy również mieć zapewnienie o dostawie mediów – energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Ważne będą również decyzje o: wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego i leśnego, odbiorze ścieków i odpadów, innych opinii czy pozwoleń w zależności od miejsca budowy. Następnie zlecamy wykonanie lub kupujemy gotowy projekt architektoniczno-budowlany. W przypadku drugiej opcji powinniśmy zlecić wykonanie adaptacji gotowego projektu do aktualnych warunków (terenowych, klimatycznych) w miejscu zabudowy.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu powinniśmy mieć naniesiony plan domu, wszelkich przyłączy, mapę sytuacyjno-wysokościową. Wymagany może być również plan wjazdu na działkę, ogrodzenia czy szamba (w zależności od warunków zabudowy).

Oprócz wyżej wymienionych do wniosku dołączamy 4 egzemplarze ww. projektu budowlanego (zgodnego z warunkami zabudowy), wszelkie niezbędne opinie i pozwolenia, orzeczenie o prawnym dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu bądź wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta (lub odpowiedni organ architektoniczno-budowlany), mając na rozpatrzenie do 60 dni. Otrzymawszy decyzję mamy 14 dni na odwołanie się, po czym decyzja staje się prawomocna. Przed rozpoczęciem budowy, co najmniej 7 dni wcześniej, powiadamiamy o tym starostę. Sama pozwolenie wygasa, jeśli przez 3 lata nie rozpoczniemy prac budowlanych.

Copyright (c) 2024