Rzeczoznawca majątkowy - czym się zajmuje i jak nim zostać

Rzeczoznawcą majątkowym jest każda osoba fizyczna, która uzyskała uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości. Uprawnienia te nadaje Minister Infrastruktury w dwóch trybach ustaw: z dnia 17 maja 1989 roku (Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Do egzaminu może podejść każdy, kto posiada stopień magistra (do czasu zmian w ustawie wystarczyło wykształcenie wyższe licencjackie – ekonomiczne, prawnicze bądź techniczne) oraz ukończone studia podyplomowe w dziedzinie wyceny nieruchomości. Po spełnieniu tych wymagań, które są również częścią postępowania kwalifikacyjnego, ochotnik może podejść do egzaminu zawodowego zdawanego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Jeśli natomiast tok studiów magisterskich kandydata zakładał zagadnienia występujące w toku studiów podyplomowych, wtedy też kandydat może podejść do egzaminu zawodowego z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Po zdaniu egzaminu kandydat zobowiązany jest odbyć roczną praktykę.

Same zagadnienia występujące na studiach podyplomowych ustalane są przez ministra ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, czyli Minister Infrastruktury.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany i uprawniony do wykonywania czynności szacowania nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz z zachowaniem należytej staranności. Nie może również przekazywać informacji osobom trzecim. Rzeczoznawca ma prawo do wyceny zarówno nieruchomości i ich części składowych, jak i do wyceny szkód lub nakładów poniesionych w związku z nieruchomością lub jej częściami składowymi.

Wycena dokonana jest w formie pisemnej. Zawarte są w niej takie wartości jak wartość rynkowa nieruchomości, katastralna (inaczej fiskalna), odtworzeniowa czy propozycja bankowo-hipoteczna wartości nieruchomości.

Aby dokonać wyceny rzeczoznawca ma prawo zażądać od właściwego organu czy sądu informacji, które zostały zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Może również sporządzać wpisy i wyrysy danych z okazanych mu dokumentów.

Rzeczoznawca w każdej chwili może odmówić wykonania wyceny z wszelkich powodów dotyczących zagrożenia jego obiektywizmu. Nie wolno mu także wycenić nieruchomości własnej bądź należącej do jego rodziny.

Doświadczony rzeczoznawca, wykonujący wiele zleceń w miesiącu, jest w stanie zarobić pomiędzy 20 a 30 tys. zł. Początkującemu rzeczoznawcy ciężko będzie zarobić chociaż ułamek tej kwoty, jednakże to wszystko zależy od ilości wycen w miesiącu. Średnio, zarobki mogą kształtować się w granicach 6-7 tys. zł. Zanim jednak dojdzie się do takich wyników należy także wziąć pod uwagę koszta związane ze studiami podyplomowymi, praktykami (które również należy opłacić) czy wysokim kosztem egzaminu.

CMS: Funi by ghosti Copyright (c) 2021